Přihlášky


Přihlášky posílejte emailem na adresu tj.delta@c-box.cz, případně odevzdejte přihlášku vyplněnou v papírové podobě. Tuto je možné stáhnout a vytisknout z níže uvedené přílohy. Náležitosti přihlášky posílané emailem:

  • jméno a příjmení dítěte
  • datum narození
  • bydliště
  • jméno zákonného zástupce
  • telefonní kontakt